Stanovnistvo

dodaj komentar:scroll

U razvoju Laznice ističu se dva perioda. Prvi od 1890. godine do 1948. godine, karakteriše povećanje broja stanovnika, osim perioda I svetskog rata i Balkanskih ratova,kada je registrovano smanjenje populacije kao posledica ratnih stradanja i smanjenog nataliteta.

Prvi popis posle II svetskog rata pokazuje smanjenje od 170 stanovnika, ali je već 1953.godine 4044 stanovnika,povećan broj stanovnika na nivo 1931. godine 4062 stanovnika,i od tada počinje drugi period u kome je izraženo stalno smanjenje ljudstva.

Za razliku od od kretanja broja stanovnika koje pokazuje nepravilan trend,broj domaćinstva se stalno povećava sve do 1971. godine, od kada započinje permanentno smanjenje.

Etnicki sastav stanovnistva
Vlasi                 
1,308 63,40%
Srbi 581                           
28,16%
Rumuni 7 0,33%
hrvati 1 0,04%
Cigani 4 0,19%
Nepoznato       
11 0,53%
   

Broj domacinstva

 


 


Godina popisa

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

 


 


Broj domacinstva

706

718

782

786

756

629

614

OPŠTINA ŽAGUBICA

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA PO NASELJENIM MESTIMA

U Žagubici (g) : Vlasi (2.62%), Goranci (0.07%), Crnogorci (0.32%), Jugosloveni (0.03%), Mađari (0.03%), Makedonci (0.11%), Romi (0.28%), Rumuni (0.21%), Rusini (0.03%), Srbi (93.02%), Hrvati (0.17%).

U Bliznaku : Vlasi (9.42%), Rumuni (0.27%), Slovenci (0.27%), Srbi (89.75%).

U Breznici : Albanci (0.95%), Vlasi (52.13%), Rumuni (0.47%), Srbi (46.44%).

U Vukovcu : Vlasi (0.20%), Jugosloveni (0.61%), Mađari (0.20%), Srbi (98.17%).

U Izvarici : Jugosloveni (0.80%), Srbi (99.20%).

U Jošanici : Rumuni (0.59%), Srbi (98.61%), Hrvati (0.29%).

U Krepoljinu : Vlasi (15.33%), Bošnjaci (0.06%), Crnogorci (0.06%), Jugosloveni (0.35%), Rumuni (0.59%), Slovaci (0.06%), Srbi (82.07%), Hrvati (0.12%).

U Krupaji : Rumuni (0.15%), Srbi (98.61%), Hrvati (0.15%).

U Laznici : Vlasi (63.40%), Jugosloveni (0.19%), Rumuni (0.34%), Srbi (28.16%), Hrvati (0.05%).

U Lipi : Srbi (100%).

U Medveđici : Vlasi (95.45%), Srbi (4.54%).

U Milanvcu : Vlasi (24.70%), Rumuni (0.45%), Srbi (73.71%).

U Milatovcu : Vlasi (1.08%), Jugosloveni (0.12%), Makedonci (0.12%), Srbi (96.86%).

U Osanici : Vlasi (56.53%), Rumuni (0.17%), Slovenci (0.08%), Srbi (32.86%).

U Ribaru : Jugosloveni (0.21%), Rumuni (0.21%), Srbi (99.59%).

U Selištu : Vlasi (41.72%), Rumuni (1.32%), Srbi (54.97%).

U Sigi : Vlasi (65.62%), Jugosloveni (0.14%), Rumuni (1.56%), Srbi (31.96%).

U Suvom Dolu : Crnogorci (0.07%), Jugosloveni (0.07%), Rumuni (0.15%), Srbi (99.24%), Ukrajinci (0.07%).

Laznica danas

Popis iz 2002. je pokazao da Laznica ima 2063 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 2434 stanovnika).stanovnistvo

Godina

Broj stanovnika

1919

3951

 


1948

3743

 


1953

3818

 


1961

3749

 


1971

3358

 


1981

3281

 


1991

2434

 


2002

2063

 


2008

1920

U selu živi 1715 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 46,6 godina (44,5 kod muškaraca i 48,7). U naselju ima 614 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,36.

Ovaj broj dovoljno govori kako se u poslednjih desetak godina broj stanovnika sistematski smanjivao.Razlog tome je masovan odlazak ( beg ) ,pre svega,mlađeg stanovništva u bolje razvijene zemlje,a sa ciljem boljeg života.Znači u većini slučajeva radi se o čistoj ekonomskoj migraciji.Razlog trba tražiti i u ne tako malom broju koji su još uvek negde drugde prijavljeni (Bor,Majdanpek ),ali u Laznici žive.

I pored toga što su svi ti pre svega mladi ljudi napustili (nadajmo se samo privremeno ) naše lepo i drago Homolje,Laznicu...,u potrazi za boljim životom njihovo srce,duša je još uvek tu,tu u Laznici.

Ostajte ovde

sunce tuđeg neba

neće vas grijat  kao što ovo ovde greje

Gorki su tamo zalogaji hleba

gde svoga nema , gde brata nema.

Iako su ti svi ljudi daleko ,”želja” je svima njima da se kad tad vrate nazad.To je moguće i zasigurno ostvarljivo u većini slučajeva ako se ozbiljno,planski i konkretno pristupi rešavanju tog problema.Kažem PROBLEMA jer je to stvarno problem pre svega ljudi iz samog sela .Znači da ljudi koji sada trenutno rade i žive u Laznici i okolini trba da donesu konkretne planove i programe kako bi :

1. zaustavio odliv mladih ljudi (dece i omladine)

2. podspešio povratak onih koji su već otišli.

Kako i da li je to uopšte moguće ?

Sigurano da je moguće, ali sigurno ne brzo.Znači to bi trbalo da bude jedan veoma dugoročan program.Bitno je da se mladost zadrži u selu.Mislim zadrži u selu na taj način što bi im se omogućio adkvatan rad i život,a ne po diktaturi.

Tu moraju da budu angažovane sve seoske ustanove i svi pojedinci.Deca bi morala  da se u tom duhu vaspitaju od samog početka znači u porodici,školi pa onda tako dalje...

Već u najranijem školskom dobu bi trbalo da zvanični ljudi sela popričaju sa tom decom šta je sve potrebno selu,kako bi oni  sami počeli o tome da misle.Selu su svi potrebni,ama baš u bukvalnom smislu svi.Laznica nikada ne sme da ima višak meštana.Svako može na svoj način da pomogne .Početak je veoma težak biće potrebno puno entuzijazma,odricanja i rada pre svega vaspitačkog.Naime mi moramo da decu tako vaspitavamo, da oni počinju ispravno da misle,jer ako mi njih ispravno učimo onda će to oni dalje prenositi.Mi moramo da ispravimo ono što je godinama propušteno.Nemojte da se osvrćete na one koje vas budu ismejavali,istorija će onda da pokaže da smo mi imali pravo.Kao prvo trba da se napravi plan i program šta je našem selu od stručnog kadra sve potrebno pa da onda blagovremeno pospešujemo izboru i školovanju takvog kadra.Školstvo trba da bude prisutno na svakom koraku,ili bolje rečeno obrazovanje.Mi hoćemo u budućnost .Znači spremajmo se za budućnost -obrazovanjem.Svaki naš seljak treba da zna kakvu vrstu zemle ima ,šta može tu da gaji,ili ako je u pitanju stočarstvo,koja rasa....Selo bi moralo da omogući takav vid obrazovanja.

 

dodaj komentar:scroll